Photo Gallery

बडिमालिका नपाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, ३८ करोड २६ लाख बढी बजेट प्रस्ताव

,

बडिमालिका नगर कार्यापालिका महिलासँग उप प्रमुख कार्यक्रम साबिककाे जुगाडा हालकाे ब,नपा   बडा न, 1 का बडा अध्यक्ष राम बहादुर कार्कि वडा न, 2 का वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर महत बडा न, 3 का बडा अध्यक्ष वीर बहादुर रावल गरि 50 बढी काे सहभागी भै कार्यक्रम 1-2-3 वडाकाे संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।।

बडिमालिका नगर कार्यापालिका महिलासँग उप प्रमुख कार्यक्रम साबिककाे जुगाडा हालकाे ब,नपा   बडा न, 1 का बडा अध्यक्ष राम बहादुर कार्कि वडा न, 2 का वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर महत बडा न, 3 का बडा अध्यक्ष वीर बहादुर रावल गरि 50 बढी काे सहभागी भै कार्यक्रम

बडिमालिका नगर कार्यापालिका महिलासँग उप प्रमुख कार्यक्रम साबिककाे जुगाडा हालकाे ब,नपा बडा न, 1 का बडा अध्यक्ष राम बहादुर कार्कि वडा न, 2 का वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर महत बडा न, 3 का बडा अध्यक्ष वीर बहादुर रावल गरि  50 बढी काे सहभागी भै कार्यक्रम 1-2-3 वडाकाे संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।।

बडिमालिका नगर कार्यापालिका महिलासँग उप प्रमुख कार्यक्रम साबिककाे जुगाडा हालकाे ब,नपा बडा न, 1 का बडा अध्यक्ष राम बहादुर कार्कि वडा न, 2 का वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर महत बडा न, 3 का बडा अध्यक्ष वीर बहादुर रावल गरि गरिव 50 बढी काे सहभागी भै कार्यक्रम 1-2-3 वडाकाे संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।।

लैङ्गिक हि‌सा तथा छाउपडी कुप्रथा सम्वन्धी सराेकारवाला निकाय महिला धाँमी झाक्री पुराेहितहरुस‌‌गकाे खुला छलफल बडीमालिका नगरपालिका–४,५ र ६ वडाका सहभागीहरु ।

लैङ्गिक हि‌सा तथा छाउपडी कुप्रथा सम्वन्धी सराेकारवाला निकाय महिला धाँमी झाक्री पुराेहितहरुस‌‌गकाे खुला छलफल बडीमालिका नगरपालिका–४,५ र ६ वडाका सहभागीहरु ।

Pages