नगर प्रमुख

पदम बडुवाल
नगर प्रमुख
बडिमालिका नगरपालिका