सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७-०९७५४१२८५/ ५४१२८४
मोवाईलः ९८५८४२८१११
ईमेलः badimalikamunicipality@gmail.com

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !