FAQs Complain Problems

बडीमालिका नगरपालिका अन्तरगत गरिब घरपरिवारको अन्तिम सूचीमा पर्नु भएका घरमूलीहरुले गरिबी परिचयपत्र बुझ्न देहायका कागजात अनिवार्य साथमा ल्याइ निम्न स्थान, मिति र समयमा स्वयम् उपस्थितिका लागि अन्तिम पटक सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि जारी गरिएको सूचना

Supporting Documents: