FAQs Complain Problems

बजेट भाषण

२०७४।५।२५ गते नगरउपप्रमुख कविता विष्टज्यूबाट बडिमालिका नपाको आव२०७४।७५ को सभामा बजेट भाषण गर्नु भई सभाबाट पारित समेत भएको छ।