बडिमालिका नगर कार्यापालिका महिलासँग उप प्रमुख कार्यक्रम
बडिमालिका नगर कार्यापालिका महिलासँग उप प्रमुख कार्यक्रम
बडिमालिका नगर कार्यापालिका महिलासँग उप प्रमुख
श्री कविता बिस्ट
महिलास‌ग उप–प्रमुख कार्यक्रम
महिलास‌ग उप–प्रमुख कार्यक्रम
नगरपालिका र घरेलु तथा उध्योग विकासको आयोजनामा सञ्चालित उधमशीलता विकास तालिम को समापन कार्यक्रम