FAQs Complain Problems

योजना सम्झौता

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना फाँट
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय (योजना शाखा)
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. वडा कार्यालयको सिफारिस ।

२. उपभोक्ता समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपी ।

३. लागत इस्टिमेट