FAQs Complain Problems

बडीमालिका नगरपालिकाको संस्थागत स्व:मुल्याङ्कन अभिमुखिकरण - Local Government Institutional Self-Assesment (LISA) गोष्ठीबाट प्राप्त प्रारम्भिक नतिजा