FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७-०९७५४१२८५/ ५४१२८४

मोवाईलः ९८५८४२८१११

ईमेलः badimalikamunicipality@gmail.com
: ito.badimalikamun@gmail.com

https://www.facebook.com/badimalika.municipality.10

https://twitter.com/ito_badimalika

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !