FAQs Complain Problems

मिति २०७६ भदौ १८ र १९ गते लिइएको अन्तरवार्ता परीक्षाबाट छनौट भएका कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकको अन्तिम नतिजा

कृषि प्राविधिक तर्फ
पशु सेवा तर्फ